RUT-avdrag

Bra att veta gällande RUT-avdrag

Rutarbete ger rätt till skattereduktion förutsatt att det är sådant arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde om det utförs i en bostad som du eller dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad. Även barnpassning, omsorgstjänster och enklare trädgårdsarbete kan ge rätt till skattereduktion.

Våra tjänster som ger rätt till RUT-avdrag

> Flyttstädning
> Hemstädning

> Byggstädning
> Fönsterputsning
> Städning inför visning

 

Nedan följer exempel på vad du kan få respektive inte få skattereduktion för.
Observera att listan inte är fullständig och att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion.

Altanrengöring

Rengöring av altan ger rätt till skattereduktion.

Barnpassning

Skattereduktion medges för barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola, grundskola fritidsaktiviteter eller liknande.

Till sådan barnpassning som inte ger rätt till skattereduktion räknas exempelvis privatlärare, tränare eller annat arbete för barnets räkning som kräver specialkunskaper och som normalt inte utförs av hushållen själva. Du får heller inte skattereduktion för barnkalas. Skattereduktion för rutarbete medges inte för arrangemang av barnkalas och andra liknande aktiviteter som anordnas i bostaden.

Begränsat skattskyldig

Skattereduktion medges inte för den som är begränsat skattskyldig i Sverige. För den som endast betalar kommunal fastighetsavgift i Sverige medges normalt inte skattereduktion för husarbete.

Bidrag

Om bidrag eller stöd lämnats från stat, kommun eller landsting för en del av arbetskostnaden ger inte någon del av arbetet rätt till skattereduktion

Bortforsling

Bortforsling av avfall ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller såväl bortforsling av hushålls- och trädgårdsavfall som bortforsling av byggmaterial. Som bortforsling räknas även tömning och röjning av exempelvis förråd då avfallet (gäller även möbler, bråte m.m.)  transporteras bort från bostaden.

Bostad i utlandet

Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan även få skattereduktion för hushållstjänster och ROT-arbeten som utförts i bostad inom EU/EES-området förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.

Catering

Catering ger inte rätt till rutavdrag. Inte heller det arbete som cateringfirman utför i bostaden i samband med leverans av mat exempelvis dukning, servering, diskning och undanplockning ger tätt till rutavdrag. Kostnad för avhämtning  eller leverans av mat ger inte rätt till rutavdrag. 

Djurpassning

Djurpassning ger inte rätt till skattereduktion

Dödsbo

Ett dödsbo kan endast få skattereduktion för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av dödsboet ger dock inte rätt till skattereduktion.

Europeiska samarbetsområdet

I EES ingår samtliga EU-länder samt Norge, Island och Liechtenstein. Rutarbeten på bostäder inom EES ger rätt till skattereduktion förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. Observera att skattereduktionen endast får effekt om den enskilde är obegränsat skattskyldig i Sverige och har skatt att betala.

Flytthjälp

Skattereduktion för rutarbete medges inte för kostnader som avser flytthjälp. Det är endast kostnaden för flyttstädning som ger rätt till skattereduktion.

Flyttstädning

Flyttstädning och städning vid inflyttning i den nya bostaden ger rätt till rutavdrag.

Fönsterputsning

Fönsterputsning som utförs i bostaden ger rätt till RUT-avdrag.

Förälders hushåll

Skattereduktion för husarbeten som utförs i förälders hushåll ger rätt till skattereduktion.

Gardiner

Uppsättning, nedtagning och tvätt av gardiner ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet är utfört i bostaden. 

Gräsmatta

Klippning av gräsmatta ger rätt till skattereduktion. Installation, service eller reparation av gräsklippare eller robotgräsklippare och dess anläggning ger inte rätt till skattereduktion. 

Hemkörning av mat

Hemkörning av mat är att jämställa med en transporttjänst och ger därför inte rätt till skattereduktion.

Hyresrätt

Rutarbete i hyresrätt ger rätt till skattereduktion. 

Hämtning av barn på förskola

Kostnad för hämtning och lämning av barn på förskola, fritids, skola eller fritidsaktivitet som sker med taxi eller annat transportmedel ger inte rätt till skattereduktion. Sker hämtningen som en del av barnpassningen i hemmet kan arbetskostnaden för ledsagaren ingå i barnpassningen.

Kemtvätt

Kemtvätt ger inte rätt till skattereduktion

Kommun

Husarbeten som köps av stat, kommun eller landsting ger inte rätt till skattereduktion. Husarbete som köps av kommunala bolag kan ge rätt till skattereduktion förutsatt att ersättningen som betalas är marknadsmässig.

Läxhjälp

Utgift för läxhjälp och annat skolarbete som har direkt koppling till ämnen som barnen läser i grund- eller gymnasieskola ger rätt till rutavdrag. Arbetet måste vara utfört i barnets bostad och det är endast den som är förälder eller vårdnadshavare till barnet som kan få RUT-avdrag.

Matlagning

Du kan få skattereduktion för matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden. Förutsättningen är att den du anlitar för att laga maten använder de råvaror som du själv har hemma. Detta gäller även för blandning av drinkar. 

Matsilver

Putsning av matsilver ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs i bostaden.

Mossbekämpning

Mossbekämpning som utförs på tomten ger rätt till skattereduktion. 

 

Nattvak

Skattereduktion kan medges för nattvak förutsatt att det arbete som utförs under nattvaket är hjälparbete av personlig art som exempelvis hjälp med skötsel av den personliga hygienen, på- och avklädning, matning samt liknande personliga bestyr. Skattereduktion kan även medges om arbetet innebär att se till den omsorgsbehövandes säkerhet, exempelvis förhindra att en förvirrad person lämnar bostaden utan att ha förmågan att själv hitta hem.

Skattereduktion medges däremot inte om arbetet omfattar hälso- och sjukvård. Det innebär att om en person anlitar någon för att vaka över honom eller henne av medicinska skäl, exempelvis för att kontrollera puls, ta blodprov eller på annat sätt bidra med hälso- och sjukvårdsinsatser kan skattereduktion inte medges.

Skattereduktion medges inte om den omsorgsbehövande har fått statlig eller kommunala bidrag för aktuell omsorg.

Näringsbostad 

En person som äger och bor i en småhusfastighet för skattereduktion oavsett om bostadsbyggnaden ingår i en näringsverksamhet eller utgör en privatbostad. Skattereduktionen för husarbete medges endast för den del av arbetet som utförs i utrymme som ägaren använder för bostadsändamål. 

Poolrengöring

Rengöring av utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion. Enkel ”veckorengöring” av inomhuspool kan dock ses som städning och ger skattereduktion. 

Radon

Radonsanering i byggnaden (t.ex. genom installation av fläktar) ger rätt till skattereduktion. Har ett generellt bidrag betalats ut för radonsanering medges inte skattereduktion. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan skattereduktion för arbetskostnad medges. 

Sjukvård

Sjukvård ger inte rätt till skattereduktion. 

Septiktank

Tömning och rengöring av septiktank ger inte rätt till skattereduktion. 

Snöskottning

Snöskottning som sker i nära anslutning till bostaden ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges även för skottning av hus-, garagetak, balkong och altan samt borttagning av istappar. Skattereduktion medges inte för snöskottning eller andra arbeten som utförs på samfälligheter exempelvis snöröjning av garagelänga. 

Stubbfräsning

Stubbfräsning ger inte rätt till skattereduktion.

Städning

Städning av bostad som sökanden själv använder ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges även för städning av bostad som hyrts för kortare eller längre tid t.ex. slutstädning av hyrd fritidsbostad. 

Städning – byggstädning

Byggstädning ger rätt till skattereduktion. 

Städning – organisera om hemmiljö

Arbete med att organisera ett hem kräver mer specialistkunskaper än vanlig återkommande städning, även om resultatet av en omorganiserad och strukturerad hemmiljö kan medföra att det ser mer städat ut. Utgift för företag som hjälper till med att organisera och strukturera hemmiljön medför därför inte, enligt Skatteverkets uppfattning, rätt rätt till skattereduktion. 

Städrobot

Hyra av städrobot ger inte rätt till skattereduktion.

Taktvätt

Taktvätt ger inte rätt till RUT-avdrag, men ger rätt till ROT-avdrag.

Träd 

Skattereduktion medges inte för plantering av träd, beskärning av träd, eller trädfällning. 

Tvätt

Tvätt av kläder ger rätt till RUT-avdrag. 

Kontakta oss för skräddarsydda tjänster

Vi anpassar givetvis våra tjänster utefter ditt önskemål. Kontakta oss redan idag för att få reda på hur vi kan bäst hjälpa dig eller ditt företag.