Miljöfokuserad Städning hos Flyttstädarna i Borås

Vi på Flyttstädarna i Borås är inte bara experter på städning, utan även på att ta hand om vår planet. Med förståelsen om vikten av ett hållbart miljöarbete har vi integrerat miljövänliga metoder i alla våra tjänster.

Vår miljöagenda

Hållbara transporter:

Borås är vårt hem, och vi vill hålla det vackert. Genom att använda bränsleeffektiva fordon och optimerade rutter minimerar vi våra utsläpp och skyddar vår lokala miljö.

Miljövänliga val:

Från de produkter vi använder för rengöring till de redskap som hjälper oss att utföra vårt arbete, väljer vi alltid de mest hållbara och miljövänliga alternativen. Detta innebär ett konsekvent val av miljöklassificerade material.

Kemikaliesäkerhet:

Vi tar stolt hänsyn till och följer Kemikalieinspektionens direktiv, vilket innebär att vi noggrant väljer produkter som är både effektiva och säkra för miljön.

Förnuftig resursanvändning:

Genom att använda vatten och andra resurser på ett medvetet sätt garanterar vi att varje droppe och varje gram räknas.

Transparens i kommunikation:

Flyttstädarna i Borås tror på att hålla samtalen om miljön levande. Därför uppmuntrar vi en ständig dialog med alla våra intressenter, från kunder till leverantörer.

Engagerade medarbetare:

Varje individ i vårt team är skolad och engagerad i vår miljövision. Genom interna utbildningar och diskussioner säkerställer vi att miljöhänsyn är integrerad i allt vi gör.

Uppfyllande av Höga Standarder:

Förutom vår interna miljöpolicy strävar vi efter att möta och överträffa erkända externa standarder, inklusive kraven från Svanen, vilket gör oss till ett ledande val när det kommer till miljövänlig städning.

Med Flyttstädarna i Borås är varje städuppdrag ett steg mot en grönare framtid. När du väljer oss, stödjer du ett företag som verkligen bryr sig om miljön.

rut-avdrag
miljögaranti
kundgaranti
försäkring

Så här säger våra kunder